Házirend

Kaposvári Élmény-és Gyógyfürdő

 

Ü Z E M E L T E T Ő: (Fürdő)

Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1.)

 

Ü Z E M E L T E T Ő: (Gyógyászati szolgáltatások)

Aquamedical Kft. (7400 Kaposvár, Csík Ferenc sétány 1.)

 

T U L A J D O N O S és F E L Ü G Y E L E T I   S Z E R V:

Kaposvári Közszolgáltató Holding Zrt. (7400, Kaposvár, Áchim András utca.2.)

 

A fürdő és a gyógyászat szakmai irányító szerve

Szakmai irányító szervek:

SMKH

Járási Népegészségügyi Intézete
Cím: 7400 Kaposvár, Fodor József tér 1.
tel.: 82/528-430
fax: 82/528-431

 

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.

Telefon: 72/ 567 - 110

 

Dél-dunántúli Vízügyi Hatóság

Cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1. 

Telefon: 72/ 526- 549

 

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Cím: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.

Telefon: 72/ 506-300

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Cím: 1437 Budapest Albert Flórián út 2-6.

Telefon: 1/ 476-1100

 

SMKH 
Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
Cím: 7400 Kaposvár, Cseri major
Telefon: 82/311-311

 

A vendég panaszával az alábbi hatóságokhoz fordulhat:         
 

SMKH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 7400, Kaposvár, Csokonai u. 3.
Telefon: 82/ 510-868

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Telefon: 82/501-501

 

SMKH

Járási Népegészségügyi Intézete
Cím: 7400 Kaposvár, Fodor József tér 1.
tel.: 82/528-430
fax: 82/528-431

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen Házirend a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő  teljes területére vonatkozik.

A HÁZIREND-ben foglalt előírásokat és a fürdő alkalmazottainak figyelemfelhívásait kérjük betartani.

1.1. A belépőjegy megváltásával a jelen HÁZIREND rendelkezéseit a fürdő vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, mely dokumentumban rögzített előírások és rendelkezések megismeréséért és megértéséért a vendégeket kizárólagos felelősséggel terheli. Az üzemeltető kifejezetten felhívja a Vendégek figyelmét arra, hogy az Élményfürdő medencéinek és egyes élményelemeinek használata bizonyos ügyességet, gyakorlottságot igényel, amelynek elsajátításában azonban az Üzemeltető munkatársai – az esetleges balesetveszély elhárítása érdekében – szívesen nyújtanak segítséget.


1.2. Aki a jelen rendelkezésben foglaltakat nem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható, indokolt esetben a fürdő és az egyéb létesítmények területéről kitiltható.


1.3.A fürdőt nem használhatják:

 • A lázas továbbá fertőző gyomor és bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő betegek.
 • A görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kórós elváltozással járó betegségben szenvedők.
 • Az ittas személyek.
 • A kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek.
 • Akiknek nyílt sebük van.
 • A közerkölcsöt sértő módon viselkedők.

 

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybe venni szándékozó személynél fenti tünetek megtalálhatók, úgy azoktól a belépés vagy a szolgáltatás igénybevétele szintén megtagadható.

Ha a vendég a fenti tisztasági feltételeknek nem felel meg, a Fürdő alkalmazottja pld. uszodamester, medenceőr, biztonsági őr, műszakvezető stb. jogosult felkérni a vendéget arra, hogy előzetes – és az Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdőtől független – orvosi vizsgálaton vegyen részt, annak megállapítására, hogy állapota nem jelent-e veszélyt a többi fürdővendégre.

 

2. A FÜRDŐ NYITVA TARTÁSA

 

25 m-es uszoda:

Nyitva tartás:    

 • 5.30 - 21.00-ig  hétköznapokon
 • 6.00 - 20.00-ig  hétvégén és ünnepnapokon

Szünnap: Az évi kétszeri kötelező vízcsere időtartama.      
            

50 m-es uszoda:

Nyitva tartás:    

 • 6.00 - 22.00
 • 6.00 - 22.00

Szünnap: Az évi kétszeri kötelező vízcsere, illetve a légsátor építési és bontási munkálatainak időtartama.

 

Gyógyfürdő, Szauna világ          

 • Hétfő: 08.00 - 20.00
 • Kedd: 08.00 - 20.00
 • Szerda: 08.00 - 20.00
 • Csütörtök: 08.00 - 20.00        
 • Péntek: 08.00 - 20.00
 • Szombat: 08.00 - 20.00
 • Vasárnap: 08.00 - 20.00

 

Élményfürdő 

Téli időszak: 

 • Október 1- Április 30
 • 12.00-20.00  hétköznapon
 • 08.00-20.00  hétvégén, tanítási szünetekben és ünnepnapokon

Nyári időszak:

 • Május 1- Szeptember 30
 • 08.00-20.00 

Szünnap: Az évi kétszeri vízcsere időtartama.

 

Strandfürdő:

 • Június 1 -től Augusztus 30-ig
 • Nyitva tartás: 09.00 - 20.00

 

A fürdő valamennyi egysége zárva tart az alábbi ünnepnapokon:

 • December 24.
 • Karácsony első napja
 • Húsvét első napja

 

Pénztárzárás:

 • Hétköznap 20:00 óra
 • Hétvégén és ünnepnapokon 19:00 óra

A medencéket az adott részleg zárása előtt 15 perccel el kell hagyni.

 

Az Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő nyitva tartását a fürdő vezetősége indokolt esetben (pl. hivatalos ünnepnapokon stb.) megváltoztathatja, de erről köteles a vendégeket lehetőleg előzetesen a honlapon, az előtérben kifüggesztve írásban tájékoztatni.

Az üzemeltető indokolt esetben (műszaki okok, rendezvény stb. esetén) jogosult a fürdő teljes vagy részleges lezárására, ezért a fürdő Igazgatósága a vendégeknek kártérítéssel stb. nem tartozik.

Technikai okokból eredő esetleges szolgáltatáscsökkenésnél az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.

A fürdőbe belépéskor kérjük a pénztárban a megfelelő jegyet megváltani, ill. az egyéb belépésre jogosító dokumentumot (bérlet, előre megváltott jegyet stb. bemutatni) a pénztárostól a karórát átvenni, és azt távozásig viselni-, ill. megőrizni, valamint azt sértetlenül visszaszolgáltatni.

Amennyiben a vendég nem viseli a karórát, a Fürdő dolgozója távozásra szólíthatja fel.

A belépésnél kapott karóra elvesztése stb. esetén a vendég köteles a kárt megtéríteni. A kártérítés összege az aktuális díjszabás szerint történik.

A fürdőbe belépés érkezési sorrendben történik. Ez alól kivételt képezhetnek az előre bejelentett csoportok; mozgássérültek és terhes anyák (az utóbbi két körbe tartozók ezt kérésre hitelt érdemlő módon kötelesek igazolni).

A fürdő igénybevétele csak a karóra érvényesítésével lehetséges.

A fürdőjegy egyszeri belépésre jogosít. A jegy csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kiadták.


Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:

 • 6 év alatt ingyenes az Élményfürdő látogatása. (Az életkort az Üzemeltető kérésére hitelt érdemlő módon igazolni köteles a nagykorú kísérő.)
 • Kaposvár kártyával rendelkező vendégek.
 • 6-18 éves kor között ifjúsági jegy váltására jogosult Vendégek.
 • Nyugdíjas korú (azaz a mindenkori hatályos jogszabályi előírások szerinti nyugdíjjogosultságot szerzett, és ezt hitelt érdemlően igazolni tudó) vendégek
 • Egyéb kedvezményes belépőjegyet a kedvezmény igénybevételére jogosító dokumentum felmutatása alapján válthatnak (igazolvány, lakcímkártya, kedvezmény kártya, stb.)

 

A Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő fenntartja a jogot arra, hogy a bemutatott kedvezményre jogosító igazolás hitelességéről maga határozzon.

 

3. A teljes épület-, ill. a parkolók ellenőrzése és a beléptetési-, valamint biztonsági szempontból kockázatos területek ellenőrzése állandóan üzemelő video (kamera) rendszerrel történik.A felvételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően tároljuk-, ill. amennyiben a felhasználására nem kerül sor, abban az esetben a felvételeket végérvényesen (és ugyancsak a jogszabályok szerint) töröljük. A felvételek kiadása kizárólag az arra jogosult hatóság számára történhet.

4. A fürdő szolgáltatásait és a szaunákat minden Vendég csak saját felelősségére és egészségi állapotának ismeretében veheti igénybe. A medencék igénybevételére kizárólag úszni tudó vendég jogosult abban az esetben, ha a medence vízmélysége ezt indokolja, mely vonatkozik a csúszda-érkező stb. medencékre is, mely csúszda-érkező medencék vízmélységéről a vendég köteles a csúszás megkezdésekor meggyőződni.

5. A fürdő területén, 14 éven aluli vendég csak szülői felügyelet mellett, vagy felnőtt kísérettel tartózkodhat (az életkort az üzemeltető kérésére hitelt érdemlő dokumentummal, pl. diák igazolvány, személyi okmány, stb. igazolni szükséges).

6. A figyelmeztető táblákon, piktogramokon stb. feltüntetett utasítások betartása minden vendég számára kötelező. Az uszodamester utasításának betartása kötelező a csúszdák-, a medencék-, valamint a fürdő területén használható összes élményelem stb. igénybevételekor.


7. Az úszómedencék csak úszósapka használatával vehetők igénybe, ennek hiányában az úszómester a szolgáltatást igénybevételét megtilthatja.


8. A szabadtéri medencék – ide nem értve a kiúszó-medencét – üzemelése, nyitásuk illetve zárásuk az időjárás függvénye.


9. Az Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. és annak dolgozói csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállalnak felelősséget.


10. A medencébe ejtett tárgyakért, értékekért stb. felelősséget nem vállalunk, lefolyók-, csővezetékek ez okból történő szétszedését, ellenőrzését stb. nem vállaljuk.


11. Aki a fürdő berendezési-, felszerelési tárgyaiban-, vagy a park növényzetében stb. szándékosan-, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, annak helyreállítási költségei a vendéget terhelik.


12. A fürdő területén a fokozott csúszásveszély miatt a fürdőpapucs stb. használata javasolt.

13. Felnőttek a gyermekmedencét nem használhatják, abba nem ülhetnek bele.


14. A medencékbe felhevült testtel beugrani, vagy tartósan a víz alatt úszni tilos.


15. Az önkiszolgáló étterem vizes testtel és papucs nélkül nem látogatható.


16. A létesítmény területén üzemelő vendéglátó egységek ittas embert nem szolgálnak ki.


17. A hatósági (egészségügyi stb.) rendelkezések betartása-, továbbá a többi fürdővendég zavartalan pihenése és sportolása érdekében nem szabad:

 • A  fürdőmedencéket előfürdő – lábmosó, zuhany – használata nélkül igénybe venni.
 • A fürdőt megfelelő fürdőruha nélkül igénybe venni.
 • Azon medencéket, ahol erre előírás van fürdősapka nélkül igénybe venni.
 • Olajos-, napozótejes-, homokos stb. testtel a medencéket használni.
 • A fedett medenceterekben utcai cipőben vagy utcai ruhában közlekedni.
 • A medencék lépcsőlejáratait elfoglalni.
 • A medencék vizébe oldalról beugrálni (kivéve a versenymedence és a fedett úszómedence rövid oldalain lévő starthelyeket) ill. mások nyugalmát zavarni és őket a medence használatában akadályozni és veszélyeztetni.
 •  Biztonságosan úszni nem tudóknak a mélyvizet használni.
 • A medenceterekben étkezni-, dohányozni-, szeszes italt fogyasztani-, szemetelni és a medence-, ill. az egyéb tereket valamint a medencék vizét egyéb módon szennyezni.
 • A medencékbe-, medenceelőterekbe törékeny tárgyat, vagy baleset-, sérülés-, megbotránkozás stb. előidézésére alkalmas tárgyakat (üveget, poharat stb.) bevinni.
 • A medencékben és a fedett fürdőterekben tisztálkodó szert használni.
 • A medencékbe labdát (strandlabdát kivéve), gumimatracot, búvárfelszerelést (kivéve engedéllyel), vagy bármilyen-, más fürdővendég zavarását okozó tárgyat bevinni.
 • Tűz- és robbanásveszélyes anyagot-, fegyvert-, vegyszert stb. behozni.
 • A vendéglátó egységekből ételt-, italt-, evőeszközt a medencetérbe vinni.
 • A fürdő területén, ill. a medencékben szemetelni.
 • A fürdő területére bármilyen állatot bevinni.
 • A padokat-, székeket-, hintaágyakat-, ill. az egyéb felszerelési tárgyakat nem rendeltetésszerűen használni-, a helyükről elmozdítani.
 • A fürdő területére gépjárművet-, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni (kivéve a Szolgálati járműveket).
 • Rádiót-, magnót-, CD-t-, hangszert stb. úgy hallgatni, illetve használni, hogy az mások nyugalmát zavarja.
 • A másik nem zuhanyzó és mellékhelyiségébe bemenni.
 • Bármit árusítani-, szórólapot osztani, koldulni.
 • A közerkölcsöt-, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait bármilyen módon megsérteni. 

 

18. Ha a vendég a medence vizét szándékosan vagy gondatlanul szennyezi és azért a medencét le kell zárni, illetve annak vizét le kell engedni vagy a medencét ki kell fertőtleníteni stb., úgy annak költségét és ezen felül a medence használatának kieséséből eredő bevételkiesést ill. egyéb kárt a vendég köteles megtéríteni.


19. A fürdő területén előforduló rosszullét, baleset ellátása a fürdő pénztáránál, valamint az úszómestereknél található elsősegélynyújtó helyen történik, szakképzett dolgozóval, megfelelő eszközökkel.

 • Az elsősegélynyújtó hely a fürdő használatával összefüggésben keletkezett bármilyen egészségügyi panasz esetén díjmentesen vehető igénybe.
 • Az előforduló sérülések-, rosszullétek-, vízi segélynyújtások szakszerű – valamint az elsősegélynyújtás körébe tartozó – ellátásáért az úszómester, illetve az ügyvezető által megbízott személy a felelős.
 • Az előforduló esetekről részletes naplóbejegyzés, jegyzőkönyv készül.
 • Az ellátás megtörténtét – ill. a felek által indokoltnak tartott megjegyzéseket – a sérült-, vagy annak kísérője, illetve az ellátó személy az aláírásával igazolja.

 

20. A tűzesetek megelőzése érdekében tilos:

 • Az öltözőkben-, kabinokban-, közlekedő folyosókon-, mellékhelyiségekben, ill. a fürdő zárt tereinek teljes területén dohányozni.
 • Dohányozni bármely helyiségben, kivéve a kültéri strandfürdő erre kijelölt területén.
 • Égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, az éghető hulladék közé dobni.
 • Bármilyen tüzet-, ill. nyílt lángot okozó tevékenységet folytatni.

 

21. Kérjük, a menekülési útvonalakat-, menekülési ajtókat-, tűzcsapokat stb. szabadon hagyni.

 

22. A talált tárgyakat kérjük fürdő dolgozóinak leadni, és azt a „Talált tárgyak füzetben” nyilvántartásba venni.

 

23. A fürdővendégek észrevételeiket-, panaszaikat a műszakvezetőnél szóban-, illetve az ott elhelyezettvendégkönyvben (panaszkönyv)tehetik meg írásban.

 

24. Amennyiben az Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő területén az üzemeltető a tevékenysége-, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására-, propagálására reklámanyagot stb. készít, ill. készített (mozgóképi vagy fényképfelvétel, ill. hangfelvétel stb.) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon, ill. az egyéb adathordozón megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel, ill. bárkivel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

 

25. Öltözőhelyiségek használata:

 

A fürdő területén az alábbi öltöző egységek találhatók:

 • Koedukált öltöző
 • Uszodai férfi öltöző
 • Uszodai női öltöző
 • Csoportos öltözők
 • Csapat öltözők
 • Nyári öltöző

 

Az öltöző használatának díját a belépőjegy ára tartalmazza. Az öltözőket a vendég önállóan használja a területre kialakított eljárások szerint.

Az önálló használatból adódik, hogy az öltözők, ill. az öltözőszekrények, zuhanyzók stb. rendeltetésszerű használatát a vendégnek kell megoldani.

 Az öltözet szekrénybe való elhelyezése után a vendégnek meg kell győződnie a szekrény bezártságáról és arról, hogy öltözetét, és személyes tárgyait maradéktalanul elhelyezte-e az öltözőszekrényben.

Az öltözőszekrényen kívül hagyott személyes ruházatért és tárgyakért a Fürdő felelősséget nem vállal.Továbbá nem vállal felelősséget a fürdő területére, ill. a medencetérbe és a kezelő helyiségekbe bevitt ruházati és egyéb tárgyakért sem.

Nem javasolt nagy értékű ékszerekkel, készpénzzel stb. érkezni a fürdőbe, mert ezekért sem vállal felelősséget a Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft.

 

26. Szauna használata:

 • A szaunát minden vendég kizárólag saját felelősségére és egészségi állapotának megfelelő módon használhatja.
 • A szaunákat megfelelő öltözetben vagy törölközőben, szaunalepedőben, az intim testrészeket takarva lehet igénybe venni.
 • A törölköző, szaunalepedő használata kötelező a szaunákban.
 • Szaunázás előtt, illetve két szaunázás között kötelező a tusoló használata.
 • A merülőmedence használata előtt a tusolás kötelező.
 • A szauna előterében a papucs használata kötelező.
 • A szaunapadokra papucsban fellépni tilos.
 • A szaunában a vendég által bevitt illóolaj nem használható.

 

27. Gyermekmedence használata:

A nem szobatiszta gyermekek esetében kötelező a vízhatlan, speciális baby pelenkanadrág használata.

Felnőtt Vendégek a gyermek medencét nem vehetik igénybe.

 

28. Csúszdák használata:

 • A csúszdákat mindenki csak saját felelősségére, egészségi állapotának ismeretében és megfelelő-, biztonságos úszni tudás esetén használhatja.
 • A csúszdákat csak a menetiránnyal megegyező irányba szabad használni.
 • Tilos állva, vagy menetiránynak háttal csúszni.
 • Induláskor az egymásra csúszás elkerülése érdekében a megfelelő menettávolságot be kell tartani. A medencébe történő megérkezésig újabb csúszó ember nem indulhat. A csúszást a kijelző szabad zöld jelzése esetén lehet megkezdeni.
 • Tilos a csúszdát ittas vagy bódult stb. állapotban igénybe venni.
 • Tilos 150 cm (egyes csúszdák esetében 140 cm) alatti gyermekeknek a csúszdákat – akár felnőtt felügyeletével akár anélkül –használni, kivételt képeznek ez alól a gyermekcsúszdák.
 • Tilos a biztonságosan úszni nem tudóknak a medencébe érkező csúszdákat igénybe venni.
 • Csúszni csak az indító állástól elindulva lehet.
 • A csúszdára alulról, illetve oldalról stb. felmászni tilos.
 • A csúszdák használatánál a lecsúszó személy ékszert és szemüveget stb. – ill. bármilyen olyan tárgyat, amely a csúszás közben saját maga vagy más számára sérülést okoz – nem viselhet. A vendég köteles a csúszdákat ápolt és rövidre vágott körmökkel igénybe venni. Köteles továbbá a hajviseletet olyan módon rendezni, hogy az az élményelemek használata közben balesetet, sérülést stb. ne okozzon.

 

29. Parkoló használata:

A kültéri parkoló őrzés nélkül működik, részben kamerák figyelik. A parkoló térítésmentesen vehető igénybe.

A parkolóban elhelyezett gépkocsikért, valamint a bennük esetlegesen okozott károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

A KRESZ szabályainak megszegéséből, és a parkoló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért a károkozó teljes körű – közigazgatási-, polgári jogi stb. – felelősséggel tartozik.

 

30.  Hangosbemondás:

A fürdő területén a reklám célú és egyéb hangosbemondás díjazás ellenében vehető igénybe. hangosbemondó jegy a pénztáraknál váltható.

A gyógyászati részleg igénybevételét külön házirend szabályozza, mely az adott területe került kifüggesztésre.

Jelen házirend 2014. július 1-én lép hatályba, rendelkezései kiterjednek minden vendégre, aki az Élményfürdő területére belép. Az Üzemeltető a jelen Házirend rendelkezéseinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja. A mindenkor kifüggesztett Házirend rendelkezései az irányadóak, de nem visszamenőleges hatállyal.

Ugrás a fejlécre
Ugrás a navigációra